torsdag 22 oktober 2020

Prognos för helåret

Som jag skrivit om i tidigare inlägg såg helåret 2020 mycket dystert ut vad gäller utdelningar men under rapportperioden för q3 så har många av de bolag jag har omvärderat sina finansiella ställningar och väljer att dela ut mer. De bolag i min portfölj som hittills omvärderat och valt att antingen återinföra eller införa en extra utdelning är följande:

- Telia meddelade försäljningen av deras Telia Carrier-verksamhet och har fått in en hel del extra på grund av detta. Värdet på infrastrukturen som säljs har uppenbarligen varit svårberäknat då jag antingen läst eller hört att den norska banken DNB värderat verksamheten till 2 miljarder kr medan det såldes för närmare 9,5 miljarder kr. Vad jag förstod det som var det en del av verksamheten som varit svår att få lönsam.

- Skanska drog tillbaka sitt utdelningsförslag på 6,25 kr i mars med löfte om att se över möjlig utdelning på höstens stämma i och med osäkerheten. I september väljer man att föreslå en utdelning om 3,25 kr per aktie.

- Bravida har återkallade också förslaget i våras i väntan på att se hur bolaget utvecklas. I morgon kommer man ta ställning till förslaget om återinförd utdelning på 2,25 kr per aktie.

- Atlas Copco föreslås en andra utdelning om 3,50 kr per aktie vilket i och för sig var ganska väntat.

- Assa Abloy föreslår också en extra utdelning nu i höst på 1,85 kr per aktie.Sammantaget kan man säga att dessa bolag med mina redan befintliga investeringar under året innebär att jag kommer mycket nära (kanske över) förra årets totala summa för utdelningar vilket är mycket trevligt. Hittills är det fortfarande banksektorn som inte pyntat någon utdelning men det verkar vara många som tror på fina utdelningar från denna sektorn under 2021 då det visat sig att bankerna lyckats vara lönsamma även under covid-19. Fortsätter börsen att vara skakig under hösten/vintern så kanske man kan komma över att öka i en del befintliga innehav och då har jag också nästa års utdelningar att se fram emot.

Ha de!

onsdag 30 september 2020

Översikt september

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under september månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Johnson & Johnson, Castellum, Axfood, ICA Gruppen och XACT Högutdelande.

Köp och sälj:
Under månaden har mina fondköp fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag fyllt på i Brookfield Renewable Corp, Handelsbanken, XACT Högutdelande, AT&T. Sedan har jag också gjort en ny investering i Assa Abloy som jag inte tycker har rest sig riktigt efter krisen och där jag ser potential på lång sikt.
Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:
Portföljvärdet på samtliga investerade tillgångar (ISK och KF) pendlar upp och ner runt miljonen och jag sitter fortfarande på en alldeles för stor kassa så det dröjer nog inte länge innan nivån cementeras och jag kan kryssa av den i målen. Jag tycker att börsen gått vansinnigt bra under tidiga hösten och hade jag haft en strategi där jag också säljer så hade jag dansat nära utgången efter denna uppgång då mycket i ländernas ekonomier fortfarande känns mörkt och långt ifrån vart vi var i början av året. September har varit en bra utdelningsmånad och jag har redan börjat sikta mot nästa år. 

Prognosen för mina utdelningar var i våras att landa runt 2017-2018 års nivå men jag kan redan nu se att det snarare kommer landa någonstans mellan 2018-2019. I min utländska portfölj slog jag under september månad 2019 års utdelningar och det bör bli en bit över i och med det tre resterande månaderna.

För ett "förlorat" år är det inte dåligt och kommer bankernas utdelningar igång under 2021 så ser jag fram emot rekord igen. Läste en artikel på DI om att många banker har förmåga att dela ut upp mot över 10 % i direktavkastning i och med de fulla kassorna. Jag är en försiktig general och förespråkar en mer rimlig DA runt 5-6 % för bankerna och att sedan ha en buffert för dåliga tider.

Jag har också gjort ett byte i mina fonder och det jag tidigare köpte Catella Hedgefond för kommer nu att investeras i Avanza World Tech by TIN som jag sneglat på länge nog.

måndag 31 augusti 2020

Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under augusti månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från AT&T samt Procter & Gamble. 

Köp och sälj:
Under månaden har mina fondköp fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag fyllt på i Coca-Cola Co, NorthWest Healthcare Properties REIT, Bank of Nova Scotia, Fortum och Orkla för min utländska portfölj. Som ni såg i förra inlägget har jag också köpt in mig i ett nytt bolag till portföljen, nämligen Brookfield Renewable Corp. Ett annat nytt bolag jag köpt i är Anheuser Busch Inbev vilket är världens största ölproducent med huvudkontor i Belgien och Brasilien. Jag har också köpt andelar i den börshandlade fonden XACT Högutdelande. Utöver detta har jag gjort påfyllningar i både Axfood och Nobina för min svenska portfölj då jag ville vikta upp bolagen i portföljen. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:
Liksom förgående månad hör augusti till en av de sämre utdelningsmånaderna. För min del är semestern slut och jag är åter tillbaka på jobbet. Helst av allt hade jag velat ha ytterligare en månads semester och i framtiden när min pengamaskin blivit tillräckligt stor kanske jag också kan välja att ta ledigt extra (typ tjänsteledigt) utan att för den sakens skull förlora så mycket av pengarna vi alla behöver för att få vardagen att gå ihop.
Nästa månad bör bli bättre utdelningsmässigt och särskilt om vissa bolag som hittills hållit inne med utdelningen väljer att skifta ut en del. Hösten ser ut att bli skakig även om det i normala fall brukar bli en av de starkaste perioderna.

Jag har också sett att jag nu haft bloggen i över ett år. Det har varit ett mycket spännande år börsmässigt där covid-19 skapade stora effekter under våren. Det är ändå märkligt hur börsen repade sig så fort trots att ekonomin i världens länder fortfarande känner av så pass stora effekter. Själv tror jag att det har att göra med att man inte kommer se några höjda räntor i närtid och för många blir det börsen som är enklast att ändå få en viss avkastning hos.

tisdag 18 augusti 2020

Om energisektorn, förnyelsebar kraft och nytt bolag i portföljen


För er som läst mitt inlägg för översikten av juni månad minns kanske från mina tankar under månaden att jag funderat på min portföljs viktning och att jag över tid skulle vilja få in mer energi då det är en sektor med något som hela världen tycks ha för lite av och som kommer bestå under många generationer framöver. Bolag som jag kikade på förutom Fortum var bolag med förnyelsebar energi då detta känns som framtiden och särskilt sådana som dessutom pyntar utdelning. Jag hittade flertalet i Europa men dem jag fastnade för var mestadels noterade i USA eller Kanada. Nedan följer en liten genomgång av vilka bolag jag kikat på.

- Vestas Wind Systems (ticker VWS) handlas på börsen i Köpenhamn. Vestas är ett av världens största tillverkare av vindkraftverk. Tyvärr jobbar dem inte så mycket med försäljning av el vilket är den form av kraftbolag jag söker.

- Neoen (ticker NEOENp) handlas på börsen i Paris. Bolaget är ett av de största elbolagen när det kommer till förnyelsebar energi. Runt 60 % utgör solkraft och resterande del är vindkraft. Bolaget delar dock inte ut någon utdelning och ägs till 50 % av ett investmentbolag vid namn Impala och som investerat stort i allt från energi, tillverkning, varumärken och kapitalförvaltning.

- TransAlta Renewable Inc (ticker RNW) handlas på börsen i Toronto. Detta bolag har haft en utdelningstillväxt varje år från 2013 till 2017 men därefter legat stadigt på 0,94 $ per år. Detta bolag delar ut månadsvis vilket är extra spännande för utdelningsinvesterare (no pun intended).

- First Solar Inc (ticker FSLR) handlas på Nasdaq i USA. Detta bolag inriktar sig på att tillverka och sälja solpaneler med en ledande teknologi. Bolaget har en stark balansräkning men har inte själva något kraftverk. 

- Canadian Solar Inc (ticker CSIQ) handlas på Nasdaq i USA. Detta bolag tillverkar solceller och säljer el från dessa till bland annat Amazon. Verkar vara ett mycket fint och välskött bolag men jag ville ha en större del som förvaltar och säljer el och då gärna från flera olika förnyelsebara källor (exempelvis sol och vind-kraft).

- Renewable Energy Group Inc (ticker REGI) handlas på Nasdaq i USA. Detta bolag pysslar mycket med biobränslen vilket inte riktigt var det jag menade med energisektorn då jag var är mer intresserade av kraftbolagen.

- JinkoSolar Holding Co Ltd (ticker JKS) handlas på NYSE (New York Stock Exchange). Detta är ett intressant bolag för de som önskar exponering mot Kina. Själv skulle jag aldrig handla aktier från bolag som antingen har dotterbolag i eller kommer från Kina av samma anledning som jag inte är det minsta intresserad av att köpa aktier eller fonder som riktas mot Ryssland. Kina är en enpartistat som inte konkurrerar med resten av världen på lika villkor och där alla bolag måste stå till partiets förfogande vid behov. Den största anledningen är dock rent principiell och har att göra med att jag inte vill stötta ett land som inte har vad vi i dagens bemärkelse kallar demokrati.

- Jag tittade även på ett bolag som jobbade med en teknologi av att "ladda" vatten och sedan transportera detta energifyllda vatten i pipelines till städer och områden där detta kunde utvinnas till el. Detta verkade också intressant men var alltså inte det jag sökte. Jag kommer tyvärr inte ihåg var bolaget hette men har för mig att de var verksamma i USA.

- Slutligen kom jag till det bolag som väldigt många utdelningsinvesterare redan har i sina portföljer, nämligen Brookfields Renewable Partners LP. Detta bolag är ett investmentbolag som investerar i förnyelsebar kraft och som jag inte längre kunde köpa. För att få en större bas av investerare och för att kunna hamna i bredare index och börshandlade fonder valde bolaget att bilda ett nytt bolag med bolagsformen corporation vilket delades ut till alla aktieägare via en splitt (för var fjärde aktie i Parners LP fick man en ny i den nya bolagsformen). Den nya aktieformen Brookfields Renewable Corp (ticker BEPC) och kan inhandlas antingen via Torontos börs (hos Avanza från och med den 27 juli) eller NYSE (hos Avanza från och med den 3 augusti).

De bolag jag spanat på under längst tid är utan tvekan Brookfields men jag måste medge att även TransAlta Renewable Inc och First Solar Inc också hör till mina favoriter i sektorn. Slutligen slog jag dock till på Brooksfields (som för övrigt investerat stort i TransAlta Renewable Inc). Brookfields Renewable meddelade också i mars att man kommer slås samman med ett annat bolag vid namn TerraForm Power Inc (än så länge kan man se deras hemsida).

Både TransAlta Renewable Inc och Brookfields Renewable Corp uppfyller kriterierna av att pynta utdelning och verka inom stabila sektorer så att man lätt kan stoppa dem i byrålådan och jag ser även fram emot att köpa fler lite då och då.

fredag 31 juli 2020

Översikt juli

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under juli månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Coca-Cola Co samt Bank of Nova Scotia.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag fyllt på i Hufvudstaden och i Fortum. Inga försäljningar har skett i månaden.

Tankar under månaden:
Juli månad har hittills blivit den sämsta utdelningsmånaden i år. Det är semestertider och rapportperioden är förbi med blandat resultat. Vädret har varit typiskt dåligt där jag bor men vi har åkt till Kroatien för att i alla fall få ett par veckors sol och bad över semestern. Har ännu inte kommit på helt hur alla funktioner fungerar när man skriver från mobilen. Kommer få fixa mitt standardtypsnitt Courier när jag kommer hem och fått tillgång till dator. Hoppas alla har en fin sommar och så ser vi fram emot börshösten.