torsdag 14 oktober 2021

BlackRock och Blackstone - jättarnas relation och splittring

Tidigare har jag berättat om Blackrock som en av världens största fondförvaltare. Bolaget förvaltar närmare 10 biljoner dollar (det är bara en tidsfråga innan den gränsen överskrids) och många säger att det är världens största företag inom shadow banking. Eftersom att Blackrock de senaste åren investerat mer och mer i Sverige är de på god väg att bli Stockholmsbörsens största kapitalägare. Många har hört talas om just BlackRock men färre är det som hört om Blackstone och de båda kapitalförvaltarnas koppling till varandra.


Blackstone grundades 1985 av Peter G. Peterson och Stephen A. Schwartzman som tidigare jobbat ihop på Lehman Brothers. Namnet Blackstone kommer från dels Schwartz som är svart på tyska och Peter eller Petros/Petra betyder sten på grekiska. Till en början jobbade bolaget mestadels med rådgivning av fusioner och förvärv. Tidigt började bolaget snegla på marknaden för privatkapital och att då investera, utveckla och sedan avyttra bolag som inte nödvändigt vis är noterade på börsen.

Tidigt i Blackstones historia började två andra personer som hette Larry Fink och Ralph Schlosstein arbeta på bolaget för att förvalta en investeringsfond och ge råd till finansiella institut. Båda hade tidigare arbetat och drivit avdelningar för värdepapper som är säkrade i bolånemarknaden på dels First Boston och Lehman Brothers. 1987 ingick Blackstone ett partnerskap med Fink och Schlosstein och under 1988 grundades BlackRock (kallades i början Blackstone Financial Management och ägdes till 50 % av Blackstone).


BlackRock växte snabbt och bolaget gav ut stora delar kapital till nyanställda vilket i längden medförde en förändring i ägarstrukturen där grundarna och Blackstones andel minskade. Larry Fink ansåg att det var nödvändigt för att attrahera nya talanger till bolaget men Blackstone höll inte med om metoden vars ägarandel minskat från 50 till under 35 % fram till 1994 (sex år efter grundandet). Då de inte längre höll med varandra valde dem att avsluta samarbetet och BlackRock sålde 23 miljarder dollar till PNC Financial Services under 1995 (Blackstones del). Efter detta följde flertalet sammanslagningar och uppköp. 2004 köpte BlackRock SSRM Holding från MetLife, 2006 slogs dem samman med Merrill Lynch Investment Manager. 2007 köptes Quallos enhet för kapitalförvaltning.

Under 2008 skedde en global finanskris som då var den största krisen sedan den stora depressionen. Flera stora banker gick omkull och många ifrågasatte bankernas riskhantering och såg istället upp till BlackRocks mjukvara Aladdin som analyserar risken i investeringar. Aladdin är et prenumerationsbaserat system som BlackRock säljer till väldigt många stora banker runt om i världen (jag läste någonstans att programmet hanterar över 21 miljarder dollar under 2020). I samband med krisen valde BlackRock också att köpa iShares vilket var Barclays ETF-fonder för över 13,5 miljarder dollar. Detta var en stor investering inom passiva indexfonder samtidigt som stora delar av världen mer och mer såg fördelarna med investering i passiva fonder.

PNC sålde av sin del av BlackRock helt under 2020. Under första halvåret av 2021 sägs det att BlackRock förlorade platsen som den största kapitalförvaltaren i världen till Fidelity Investments. Detta är omdiskuterat och beroende på vilka källor man kollar och hur de räknat så finns det fortfarande många som menar att BlacRock fortfarande är större.

Både Blackstone och BlackRock är idag bland de största inom sina respektive områden och på flera sätt är de rätt lika varandra. Ska man beskriva de båda bolagens olikheter idag skulle jag säga att Blackstone fortfarande jobbar mer med riskkapital för investerarna och att BlackRock jobbar mer med att skapa olika typer av fonder (exempelvis iShares som är en samling ETFer som BlackRock förvärvade från Barclays under 2009). I Sverige hade jag valt att jämföra Blackstone med EQT och BlackRock med Swedbank Robur (enbart kapitalförvaltardelen och utan banken).

Länk till BlackRock på Avanza

Länk till Blackstone på Avanza

Länk till EQT på Avanza

Länk till Swedbank på Avanza

Om affiliatelänkar.

torsdag 30 september 2021

Översikt september

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under september månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Unilever, Nextera Energy, XACT Norden Högutdelande, Axfood och Castellum.

Köp och sälj:
Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag investerat i tre nya bolag.
 
1) Det första var LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton. Jag har spanat på denna aktien under flera år och varje gång är den dyrare än förra gången. Min sambo har denna i sin egen portfölj sedan längre tid och köpte den i princip på toppen men den har alltså fortsatt upp sedan dess. Jag köpte den efter kursfallet i slutet av augusti/början av september. Jag köper väldigt gärna fler men eftersom aktien är så dyr blir det i princip en åt gången som jag kommer köpa om jag köper fler. LVMH som är ett lyxkonglomerat sägs vara relativt skyddat mot inflation vilket är bra i dagens läge då många menar att inflationen kommer fortsätta. Att jag själv tycker om flera av de varumärken som finns inom bolaget och att det sedan har god exponering mot Kina är också en av anledningarna att jag köper.

2) Det andra nya bolaget är för min svenska portfölj och dit har jag köpt in Essity vilket jag också spanat på i över ett års tid men aldrig slagit till på. Essity är ett bolag som jag och min sambo äger tillsammans sedan tidigare via vår gemensamma portfölj (någon dag kommer jag skriva ett inlägg om vårt gemensamma sparande).

3) Det tredje nya bolaget är CTEK där jag fick tilldelning vid noteringen. Jag fick en mycket liten andel jämnfört med vad jag tecknade men lite är alltid något och det är kul att jag fick med tanke på hur många som inte fått något. Jag var också med på Kjell & Companys notering men fick ingenting tilldelat här. CTEK är ett företag som tillverkar och säljer batteriladdare inom premiesegmentet och är Sverige näst största inom området efter Garo. Latour blir en av storägarna till bolaget och jag tror stenhårt på detta bolag som både vill växa och ge upp till 30 % av resultatet till aktieägarna i form av utdelning.

Påfyllningar i befintliga innehav som gjorts denna månaden är bland annat att jag varit med på en nyemission i det onoterade bolaget Payer. Payer handlas en gång per år via Pepins och avsikten med emissionen är att expandera inom Norden. Payer är ett bolag som jobbar med B2B-betalningar (business to business). Jag har också köpt mer i Vonovia som är ett nytt bolag sedan förra månaden samt i Stora Enso.

I början av september har jag också sålt av 33 % av mina aktier i EQT. Aktierna jag sålde har varit med sedan noteringen och alltså gjort en ökning om över 500 %. Jag behåller dock resterande del och kan tänka mig öka någon gång i framtiden om aktiekursen återvänder till jorden.

Tankar under månaden:
September har varit en händelserik månad både nyhetsmässigt och för mig ganska transaktionsintensivt om man jämför med många andra månader. 

En stor nyhet från början av månaden var att Sobi troligen kommer bli uppköpt då storägarna, med Investor i spetsen, stödjer ett bud som kom på bolaget. Investor gick ut med ett eget pressmeddelande där de beskriver att det kommer stärka deras kassa och möjlighet att fortsätta investera i befintliga och nya plattformsföretag inom den onoterade delen Patricia Industries. Vidare kommer de selektivt investera i noterade och i EQTs fonder. Jag hade gärna sett att de köper in ett nytt bolag med likvärdig potential men litar samtidigt på att Investor hittar en bättre avkastning med de medel som de får än hur det gått om de haft bolaget kvar.

En annan nyhet var att Assa Abloy gör sitt största förvärv hittills i USA. De köper ett bolag som heter Hardware and Home Improvement(HHI) för 37 miljarder kronor. Assa Abloy är en serieförvärvare men det är inte ofta de köper upp ett så stort bolag. Jag tycker detta var ett mycket intressant besked och det är alltid kul när bolagen växer på sina olika marknader.

Utdelningsmässigt har månaden varit helt OK. Utdelningar från både Castellum och Axfood trillade in vilket är några av mina större bolag som delar ut. I Nordeas fall har de också fått godkänt av ECB till återköp på upp emot 2 miljarder euro. H&M rapporterade idag och meddelade att de kommer föreslå en utdelning på 6,5 kr / aktie redan i november vilket var en mycket trevlig nyhet.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag) samt Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag).

fredag 10 september 2021

Vanguard - Om indexfondens beständighet


Vanguards är en av tre jättar som anses dominera fondmarknaden i USA (tillsammans med världens största kapitalförvaltare Blackrock och investmentbanken State Street). Samtliga har sitt huvudkontor i olika städer. Blackrocks huvudkontor finns i New York, State Street har sitt i Boston och Vanguards huvudkontor ligger i Philadelphia.

Det som skiljer Vanguards åt är att bolaget inte är börsnoterat utan ägs av sina egna fonder och var bland de första att implementera en ömsesidigt ägd fond (mutual fund) som var avsedd för den breda massan i USA. Den första fonden hette First Index Investment Trust men heter idag Vanguard 500 Index Fund och är en av världens största indexfonder av denna karaktär. Till det fina med att investera i en sådan fond är att det garanterar en låg avgift (ingen som investerar i en fond vill att avgiften äter upp delar av det investerade kapitalet) då de som sköter fonden vill att fler ska investera i den och därmed göra den attraktiv genom låga omkostnader. Det blir helt enkelt win-win.

En annan fond som i sin tur kallas världens största indexfond är Vanguard Total Stock Market Index Fund som kommer i flera format. Ett format kallas Admiral (VTSAX) och har ett krav på en investering om intitialt 3000 $. Ett annat format är Investor Shares (VTSMX) och har inte samma krav på första investeringsbelopp. Den andra håller i sitt index runt 30 färre bolag och kostar mer i förvaltningsavgift (om än låga 0,14 %). Den sista versionen är en ETF (VTI) som på ett sätt är mer lik VTSAX. Den börshandlade versionen är en kopia på Admiral och har man inte 3000 $ att omgående sätta i rörelse men ändå vill ha VTSAX så går det bra att spara det man har i ETFen och när värdet överstiger 3000 kan man på de flesta håll, skattefritt, konvertera så att man får VTSAX. ETFen har faktiskt den lägsta förvaltningsavgiften på 0,03 % och Admiralfonden har en avgift på 0,04 %. Den som äger VTSAX äger per automatik en del av varje börsnoterat bolag i hela USA och äger som beskrivet genom fonden, även en del av Vanguard.

Tre välkända investerare som på flera sätt förespråkat denna form av investeringar är:

1) Grundaren och första VD:n av Vanguards hette John "Jack" C. Bogle och han dog i januari 2019. John krediterades för att ha skapat den första indexfonden och var en investerare som ofta förespråkade långsiktigt tålamod över kortsiktiga åtgärder och minskade mäklaravgifterna så mycket som möjligt. Det finns många intervjuer och annat på nätet med John som är mycket sevärda.

2) En annan välkänd investerade som förespråkar Vanguards indexfonder är J.L Collins (länk till hans blogg: https://jlcollinsnh.com/). J.L Collins förespråkar delar som hos många investerade är mer kontroversiella såsom att man tjänar mer på att hyra en lägenhet än att köpa och att istället investera allt man kan i VTSAX. Han menar exempelvis att man slipper bry sig om när vitvarorna går sönder och att låta det bekymret vara hyresvärdens. Jag tror detta blir väldigt individuellt och beror på många faktorer så som i vilket land och vart i landet man bor, men om man hittar en hyreslägenhet med tillräckligt låg hyra och schyst hyresvärd så kan det absolut väga upp vad en eventuell värdeökning av bostaden hade kunnat göra. Så som hyror ökar över tid, har också börsen över tid gått upp och därmed indexfonden man köpt andelar i. För er som sett filmen The Gambler finns det en rolig scen med John Goodman som J.L Collins gjort en egen version av (på bloggen finns ett inlägg där man kan se båda versionerna: https://jlcollinsnh.com/2016/03/19/f-you-money-john-goodman-v-jlcollinsnh/).

3) Den mest välkända investeraren som förespråkar indexfonder måste väl i dagsläget ändå vara Oraklet från Omaha, Warren Buffett. Warren har ofta lyft Jack's metoder. Vad jag läst senast är att Warren Buffett många gånger förespråkat billiga indexfonder framför sitt eget investmentbolag Berkshire Hathaway. Jag har ingen koll på om det faktiskt stämmer men tycker att det säger något om hans förkärleken till indexfonder.

En annan mycket välkänd investerare är Michael Burry som förutsåg bostadsbubblan i USA och blankade den samt blev internationellt känd genom filmen The Big Short från 2015. Han har sedan lång tid tillbaka menat att investeringar i indexfonder representerar nästa stora bubbla. Michael menar att centralbanker och det internationella ramverket för att bedöma bankers kreditvärdighet (Basel III) i princip tagit bort prisupptäckten från kreditmarknaderna vilket i sin tur innebär att risken vid bedömning av räntan inte längre kan prissättas korrekt. Nu har passiva investeringar tagit bort prisupptäckt från kapitalmarknaderna vilket innebär att de enkla modellerna som får människor att investera i olika sektorer, index, fonder och etf:er (som i sin tur efterliknar dessa strategier) inte längre kräver den säkerhetsnivåanalys som krävs för att få fram den korrekta prissättningen. Detta systemfel som Michael Burry poängterar menar han är mycket likt bubblan i syntetiska tillgångsstödda CDO's före finanskrisen mellan 2007 och 2008. Liksom vid den krisen görs ingen korrekt fundamental analys utan prissätts istället av massiva kapitalflöden från ofta välkända Nobelprisade modeller av risk som inte stämmer.

Jag tror att den stora skillnaden mellan å ena sidan Michael Burry och å andra sidan de välkända investerarna ligger i deras perspektiv. På kort sikt har nog Michael Burry rätt i att det är farligt hur marknaden prissätter olika passiva investeringsmodeller och det mycket väl kan bli en bubbla samtidigt som många andra välkända investerare har investeringshorisonter som sträcker sig över hela deras liv och då gör en "bubbla" ingenting, särskilt om börsen går som den gjort efter de senaste kriserna.

Själv har jag länge varit intresserad av att köpa VTI eller VTSAX men jag har en del andra aktier och fonder på span först. VTI finns att köpa via Nordnet men inte på Avanza. Är man intresserad av Blackrock eller State Street så är båda noterade på NYSE och kan handlas via de flesta banker.

tisdag 31 augusti 2021

Översikt augusti

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under augusti månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. 

Utöver dessa har jag också fått utdelning från AT&T och Procter & Gamble.

Köp och sälj:
Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en avgiftsfri svensk indexfond), Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag samt Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Denna månaden har jag investerat i ett nytt bolag, nämligen Vonovia. Vonovia är ett tyskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder i Tyskland, Österrike och Sverige. För ett tag sedan läste jag en artikel om att det är Sveriges största privata uthyrare av bostäder efter att de köpt större del av Hembla (och sedan tidigare äger Victoria Park). Jag äger sedan tidigare flertalet fastighetsbolag men detta är det första som inriktar sig dels mot privata bostäder och dels mot fastigheter och bostäder i andra länder i Europa. Jag köpte bara en liten del och kommer med stor sannolikhet köpa på mig mer med tiden.

Andra påfyllningar denna månaden inkluderar Orkla och Azelio (som jag köpte in i portföljen andra gången under juli). Slutligen har jag gjort en kort trade i RVRC Holding (RevolutionRace). Jag köpte runt en vecka före rapporten och sålde dagen efter rapport. Jag tror på bolaget på sikt men gjorde som så att jag köpte ner mitt GAV (genomsnittliga anskaffningsvärde) trots att jag hade en bra viktning i portföljen redan och sålde sedan av samma antal aktier efter rapport.

Tankar under månaden:
Denna månaden har varit en mycket dålig utdelningsmånad vilket liksom under september månad är väntat. Jag ser istället fram emot oktober där flera bolag i den svenska portföljen väljer att dela ut en andra gång. RevolutionRace som rapportrusade föreslog också en liten utdelning nu i höst. Det skrivs också mycket i media om att banker eventuellt kan komma att dela ut en andra gång i höst.

Hela börsen har börjat vackla lite efter toppen vilket jag ser som mer hälsosamt än att fortsätta rusningen. Jag hör till en av dem som hoppas på att det fortsätter sidledes eller till och med backar lite nu i september så att jag kan köpa på mig mer.

Bolag jag kollar särskilt på just nu förutom de jag redan har i portföljen är Sofina (belgiskt investmentbolag), Wendel (franskt investmentbolag), LVMH (franskt lyxkonglomerat), Hannover Rueck (tyskt bolag som jobbar med att erbjuda försäkringar till andra försäkringsbolag), Blackrock (amerikanskt fondbolag som är ett av de största fondbolagen i världen).