torsdag 14 oktober 2021

BlackRock och Blackstone - jättarnas relation och splittring

Tidigare har jag berättat om Blackrock som en av världens största fondförvaltare. Bolaget förvaltar närmare 10 biljoner dollar (det är bara en tidsfråga innan den gränsen överskrids) och många säger att det är världens största företag inom shadow banking. Eftersom att Blackrock de senaste åren investerat mer och mer i Sverige är de på god väg att bli Stockholmsbörsens största kapitalägare. Många har hört talas om just BlackRock men färre är det som hört om Blackstone och de båda kapitalförvaltarnas koppling till varandra.


Blackstone grundades 1985 av Peter G. Peterson och Stephen A. Schwartzman som tidigare jobbat ihop på Lehman Brothers. Namnet Blackstone kommer från dels Schwartz som är svart på tyska och Peter eller Petros/Petra betyder sten på grekiska. Till en början jobbade bolaget mestadels med rådgivning av fusioner och förvärv. Tidigt började bolaget snegla på marknaden för privatkapital och att då investera, utveckla och sedan avyttra bolag som inte nödvändigt vis är noterade på börsen.

Tidigt i Blackstones historia började två andra personer som hette Larry Fink och Ralph Schlosstein arbeta på bolaget för att förvalta en investeringsfond och ge råd till finansiella institut. Båda hade tidigare arbetat och drivit avdelningar för värdepapper som är säkrade i bolånemarknaden på dels First Boston och Lehman Brothers. 1987 ingick Blackstone ett partnerskap med Fink och Schlosstein och under 1988 grundades BlackRock (kallades i början Blackstone Financial Management och ägdes till 50 % av Blackstone).


BlackRock växte snabbt och bolaget gav ut stora delar kapital till nyanställda vilket i längden medförde en förändring i ägarstrukturen där grundarna och Blackstones andel minskade. Larry Fink ansåg att det var nödvändigt för att attrahera nya talanger till bolaget men Blackstone höll inte med om metoden vars ägarandel minskat från 50 till under 35 % fram till 1994 (sex år efter grundandet). Då de inte längre höll med varandra valde dem att avsluta samarbetet och BlackRock sålde 23 miljarder dollar till PNC Financial Services under 1995 (Blackstones del). Efter detta följde flertalet sammanslagningar och uppköp. 2004 köpte BlackRock SSRM Holding från MetLife, 2006 slogs dem samman med Merrill Lynch Investment Manager. 2007 köptes Quallos enhet för kapitalförvaltning.

Under 2008 skedde en global finanskris som då var den största krisen sedan den stora depressionen. Flera stora banker gick omkull och många ifrågasatte bankernas riskhantering och såg istället upp till BlackRocks mjukvara Aladdin som analyserar risken i investeringar. Aladdin är et prenumerationsbaserat system som BlackRock säljer till väldigt många stora banker runt om i världen (jag läste någonstans att programmet hanterar över 21 miljarder dollar under 2020). I samband med krisen valde BlackRock också att köpa iShares vilket var Barclays ETF-fonder för över 13,5 miljarder dollar. Detta var en stor investering inom passiva indexfonder samtidigt som stora delar av världen mer och mer såg fördelarna med investering i passiva fonder.

PNC sålde av sin del av BlackRock helt under 2020. Under första halvåret av 2021 sägs det att BlackRock förlorade platsen som den största kapitalförvaltaren i världen till Fidelity Investments. Detta är omdiskuterat och beroende på vilka källor man kollar och hur de räknat så finns det fortfarande många som menar att BlacRock fortfarande är större.

Både Blackstone och BlackRock är idag bland de största inom sina respektive områden och på flera sätt är de rätt lika varandra. Ska man beskriva de båda bolagens olikheter idag skulle jag säga att Blackstone fortfarande jobbar mer med riskkapital för investerarna och att BlackRock jobbar mer med att skapa olika typer av fonder (exempelvis iShares som är en samling ETFer som BlackRock förvärvade från Barclays under 2009). I Sverige hade jag valt att jämföra Blackstone med EQT och BlackRock med Swedbank Robur (enbart kapitalförvaltardelen och utan banken).

Länk till BlackRock på Avanza

Länk till Blackstone på Avanza

Länk till EQT på Avanza

Länk till Swedbank på Avanza

Om affiliatelänkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar