fredag 31 mars 2023

Översikt mars

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag för egen del kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under mars månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preferred ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc, NorthWest Healthcare Properties REIT och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden).

Utöver dessa har jag också fått utdelning från Johnson & Johnson, Microsoft, Nextera Energy, Ball Corp, Unilever, BlackRock, Stora Enso, Axfood, Handelsbanken, Hufvudstaden samt XACT Norden Högutdelande.

Köp och sälj:
Under månaden har jag fyllt på i Procter & Gamble, Stora Enso, 3M och Intrum. Inga försäljningar har skett under månaden.

Tankar under månaden:
Utdelningssäsongen har verkligen börjat med mars och det känns roligt att se när det trillar in. Uppdaterar jag prognosen för helåret så ser man att kronans kurs i förhållande till andra valutor gör ett par tusen. Jag är nu mer optimistisk till att faktiskt vara nära förra årets utdelningar på helåret och ska jag då också tänka in mina återinvesteringar i bolag som ännu inte pyntat utdelning finns det en god chans att också slå förra året vilket är väldigt trevligt. Slutligen kan väl också meddelas att Avanza äntligen fått tummen ur och återbetalat den utländska källskatten för både 2020, 2021 och 2022 från min KF (Kapitalförsäkring) under mars vilket faktiskt blev en del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar