tisdag 30 juni 2020

Översikt juni

I slutet av varje månad sammanställs vilka utdelningar och förändringar som sker i portföljen så att jag lätt kan följa utvecklingen.

Utdelningar:
Under juni månad har jag fått månatliga utdelningar från Global X SuperDividend ETF, Global X SuperIncome Preffered ETF, Realty Income Corp, STAG Industrial Inc och NorthWest Healthcare Properties REIT. Utöver dessa har jag också fått utdelningar från Unilever, Johnson & Johnson, Sampo, EQT samt Investor.

Köp och sälj:
Under månaden har också mina köp i fonder fortsatt. Fonderna jag köper varje månad är Avanza Zero (en svensk indexfond som är avgiftsfri), Catella Hedgefond A, PriorNilsson Smart Global, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Spiltan Globalfond Investmentbolag.
Denna månaden har jag köpt mer i Investor och Telia Company för min svenska portfölj. Jag har även gått in i två nya bolag för min utländska portfölj. Jag har köpt på mig aktier i Europris (NOK) som är en dagligvarukedja i Norge samt i Fortum som är ett finländskt energibolag. Finska staten äger 51 % av Fortum som är verksamma i Finland, Norge, Sverige, Baltikum, Polen, Indien samt Ryssland.

Tankar under månaden:

Denna månaden har jag funderat en del kring viktningen av mina innehav och vilka branscher jag investerat i. Ett innehav jag kanske kommer sälja av framöver är Nokia från min svenska portfölj. Dels då detta är mitt enda innehav i ISK där jag betalar utländsk källskatt men också då det är ett av mina mindre innehav som jag i omgångar sålt av före jag började blogga. Istället har jag funderat på företag med abonnemangstjänster såsom telekom/bredband. En annan outnyttjad sektor var energisektor som jag gjorde slag i och började köpa (en del Fortum). Både Fortum och Europris är ganska fina bolag som ger utdelning varje år. Jag har i dagsläget inget emot att Fortum så småningom kan få ta en större del av portföljen och bli ett av de större bolagen i min utländska portfölj. Antingen det eller så kommer jag hitta fler bolag inom energisektorn som tillsammans kan utgöra en större kaka. En annan bransch som jag inte har något i är skogen vilket jag också börjat fundera på. Men jag behöver också stoppa mig själv från att gå all in då jag hellre vill ha en stor del kassa och låta det gå några år. 
Som jag skrev under förra månaden ser prognosen vad gäller utdelningar ser ut som att hamna i nivå av vad jag fick mellan 2017 och 2018. Alltså mer än 2017 men mindre än 2018. Detta gäller om bolagen i höstens stämma håller in med utdelningarna vilket jag fortfarande tror att de flesta kommer göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar