onsdag 20 april 2022

Mitt dubbel- och korsägande

Inlägget innehåller reklamlänkar från Avanza.

I min portfölj äger jag flera investmentbolagen Investor, Lundbergföretagen, Latour, Industrivärden och Flat Capital. Utöver detta äger jag flera bolag som ingår i deras egna portföljer. Av alla investmentbolagen i min lista är det bara Industrivärden som inte har några helägda eller onoterade bolag. Det är också, utifrån min kännedom, det enda investmentbolaget på börsen som i sin tur har ett annat investmentbolag som största ägare. Jag tänkte att jag skulle redogöra lite för mitt eget dubbel- och korsägande och resonera lite för varför jag valt att göra såhär.
1) Inom Investor äger jag själv Atlas Copco, EQT och Epiroc. Investor ägs till största del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stiftelserna investerar i både Investor men också i familjens onoterade investmentbolag FAM. FAM äger i sin tur flera välkända bolag där exempelvis Stora Enso och Munters Group är bolag som jag också själv har i min portfölj.

2) Inom Latour äger jag själv Assa Abloy, Securitas och C-TEK. Latour ägs till största del av familjen Douglas ägarbolag Wasatornet som Gustaf Douglas äger mest av men också tillsammans med sina söner Carl & Eric såväl som hans hustru Elisabeth. Lite kul kuriosa är att familjen som är adlig också äger Rydboholms slott. Ett av tornen till slotten byggdes i mitten av 1500-talet och är uppkallat efter Gustav Vasa som tillbringade stor del av sin uppväxt där. Det kan väl vara därför som ägarbolaget heter just Wasatornet och varför man valde att 1987 döpa om Hevea till just Latour som betyder tornet på franska.3) Inom Industrivärden äger jag själv Handelsbanken, Skanska och Essity. Industrivärden kom till från Handelsbanken som en konsekvens av att man behövde ett ägarbolag till de aktieposter som man kom vid efter krisåren på 20- och 30-talen. Anledningen att banken själva inte längre kunde äga aktierna var av ett lagförslag som skulle begränsa bankernas innehav. Ungefär samtidigt kom Investor att skapas från SEB. Handelsbanken skapades som en utbrytarbank från SEB och ägdes också till stor del av deras egen vinstandelsstiftelse Oktogonen. Om Handelsbanken jämfört med andra affärsbanker inom samma område visar ett bättre resultat än genomsnittet ska det göras en avsättning till Oktogonen men om banken sänker eller slopar utdelningen görs ingen avsättning. Alla anställda, oavsett position får vid 55 års ålder bestämma hur deras utbetalning ska ske. Oktogonen har också tidigare själva innehaft stora delar aktieposter i andra portföljbolag till Industrivärden men pressats till att sälja av (allt i Volvo, Sandvik och Essity såväl som stora delar i Handelsbanken) under december månad 2021.

4) Inom Lundbergföretagen äger jag själv Industrivärden (no shit?), Handelsbanken, Skanska och Hufvudstaden. Lundbergföretagen ägs till störst del av Fredrik Lundberg med familj. Lundbergföretagen grundades av Fredriks pappa Lars-Erik Lundberg som ett byggbolag i Norrköping. Efter snart två generationer kan man se att Fredrik förvaltat bolaget väl. Flera gånger, sedan Lundbergföretagen börjat investera i Industrivärden har det kommit nyhetsartiklar om ett potentiellt sammangående då de båda investmentbolagen också äger flera noterade bolag gemensamt.

Som ni ser är mitt dubbelägande ganska omfattande men jag känner mig ändå bekväm med att förutom investmentbolagen också äga de underliggande tillgångarna. Jag ser det som att jag valt ut vissa stjärnor som jag själv anser verkar inom vissa branscher eller med stadigvarande positiv prestation och därför också förtjänar egna poster i portföljen. En annan positiv egenskap som jag ser det är att jag vid exceptionella uppgångar i investmentbolaget istället kan fylla på det underliggande bolaget eller vice versa. Allt för att få en potentiellt bättre avkastning (både kursutveckling och direktavkastning) för portföljen som helhet.

Länk till Investor hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Latour hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Industrivärden hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Lundbergföretagen hos Avanza (Affiliatelänk)

Länk till Flat Capital hos Avanza (Affiliatelänk)

Om affiliatelänkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar